پويا جونپويا جون، تا این لحظه 7 سال و 8 ماه و 20 روز سن دارد

پویا گل باغ زندگانیم

به وبلاگ من خوش اومدين

نی نی های ایرانی

بابا ،  مامان ، دوستای بابا ، دوستای مامان

و شما دوستای خوب من

سلام

به وبلاگ من خوش اومدین

سلام دوستاي خوبم

                                             پویا محسنی فر

پدرانه

به نام خالق مهرباني پسرم ، پويا جان مثل برق و باد گذشت روزهايي كه آرزوي داشتنت را داشتيم تا چراغ خانه ي ما روشن گردد . تا تو با آمدنت جان تازه اي به روح خسته از تلخيهاي زندگي و شاديهاي زودگذر عمرمان بخشيدي و شادي همواره با تو بودن در ما جاودانه شد . مثل برق و باد گذشت آرزوي ديدن روزهايي كه براي براه افتادنت ، سخن گفتنت و كودكانه دويدنت صرف كرديم ، چشم دوختيم به حركت بي اراده ي لبهايت ، گوش سپرديم به واژه هاي نامفهومت تا آن واژه را كه انتظارش را مي كشيديم شنيديم . تو بهترين بهانه ها را براي جشن و سرور ما به ارمغان آوردي حال آنكه در ميان تمام خنده هاي ما صدها آرزو و دعا بدرقه راهت هست بي آنكه بشنوي و ببيني . ت...
18 فروردين 1392
1